Bài viết sau đây sẽ chia sẽ với các bạn những mẫu biên bản đối chiếu công nợ mới nhất dành cho những ai chưa biết cách khai báo này.

Mẫu biên bản đối chiếu công nợ mới nhất 2018

Đây là một trong những chứng từ kế toán quan trọng nhất , giúp cho bên mua và bên bán xác định được tình hình thanh toán, số dư công nợ, nhất là với những hợp đồng mua bán với số tiền lớn. [embeddoc url="https://tapchithethao.tv/wp-content/uploads/2018/01/Mẫu-biên-bản-đối-chiếu-công-nợ-mới-nhất-2018.docx" download="all" viewer="microsoft"]

Mẫu biên bản đối chiếu công nợ mới nhất 2018

Mẫu biên bản hủy hóa đơn mới nhất 2018

Việc sai sót hóa đơn dẫn đến hủy hóa đơn và cam kết không kê khai hóa đơn hóa đơn phải hủy vì điền sai thông tin. [embeddoc url="https://tapchithethao.tv/wp-content/uploads/2018/01/Mẫu-biên-bản-hủy-hóa-đơn-mới-nhất-2018.docx" download="all" viewer="microsoft"]

Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn

[embeddoc url="https://tapchithethao.tv/wp-content/uploads/2018/01/Mẫu-biên-bản-thu-hồi-hóa-đơn.docx" download="all" viewer="microsoft"] ==>> xem thêm Mẫu biên bản hủy hóa đơn mới nhất 2018 này nhé. Hy vọng với bài viết trên đây các bạn đã có được những mẫu đơn mà mình đang cần.